Drzwiczki doprowadzenia powietrza 104.11


Rozwiązanie spełnia wymagania dla pomieszczeń czystych.

Nadaje się do sal operacyjnych, przygotowalni, czystych laboratoriów i czystych magazynów.

Stosuje się razem z klapą do odprowadzenia powietrza.