Jednostka cyrkulacyjna do ciężkiego sufitu 110.05

Jednostka cyrkulacyjna jest przeznaczona do zapewniania doprowadzenia filtrowanego powietrza na miejsce pracy dla ochrony produktu przed kontaminacją z otoczenia. Rozwiązanie konstrukcyjne jednostki cyrkulacyjnej wraz z odpowiednią regulacją zapewnia na wylocie pod jednostką równomierny przepływ laminarny powietrza z żądaną prędkością w zakresie 0,3÷0,45 m.s-1 (przy gęstości powietrza ς=1,2 kg.m3).

Jednostka cyrkulacyjna jest zazwyczaj instalowana do rastru sufitu ciężkiego Forclean. W celu ustabilizowania przepływu laminarnego zaleca się zainstalowanie elastycznych lub sztywnych zasłon na obwodzie jednostki. Są one mocowane na samodzielnej konstrukcji rastru nośnego. W razie instalacji jednostki cyrkulacyjnej do pomieszczeń bez zdefiniowanej klasy czystości lub do środowiska z podwyższonym zapyleniem na jej ssanie włącza się filtr wstępny.